تماس با ما

تماس با شرکت مهندسی راهبران صنعت ارس جهت مشاوره و خرید.

  •  آدرس دفتر تبریز:  آذربایجان شرقی، تبریز، تقاطع پاستورجدید و شهید جدیری، ساختمان نفیس، طبقه سوم
  • کد پستی: ۵۱۶۳۹۷۳۴۴۷
  • سایت:  www.rahbaransanat.ir  –  www.rasaco.org
  • تلفن دفتر مرکزی:  ۰۴۱۳۳۳۶۸۷۴۹-۰۴۱۳۳۳۶۶۷۸۶-۰۴۱۳۳۳۵۸۲۵۷-۰۹۴۲۶۰۰۱۰۴۱
  • تلفن دپارتمان ابزاردقیق : ۰۴۱۳۳۸۶۸۲۲۷
  •  تلگرام دپارتمان ابزاردقیق : ۰۹۱۴۵۰۴۷۰۶۹
  • تلفکس: ۰۴۱۳۳۳۵۸۲۵۷

پیام خود را ارسال کنید