فروشگاه

02-3.42 – II 2GD-02

سوییچ فشار ضد آب ۳٫۲۰

مشخصات فنی تجهیزات Nuova Fima
کد محصول 3.20