تجهیزات جانبی فشار

 • MPS.AK_.02-سیفون-خنک-کننده-مسیر-مانومتر-فشار-گیج-فشار-محصولات-شرکت-Bass-Instruments-ترکیه-تامین-فروش-تجهیزات-ابزار-دقیق-راهبران-صنعت-ارس.jpg

  المان خنک کاری

  شرکت Mesens ترکیه با ارایه تجهیز خنک کاری MPS.AK.02 منطبق با استانداردهای جهانی، کیفیت بالا و قیمت پایین همچون دیگر محصولات این شرکت توانایی رقابت با برندهای معتبر جهانی را…
 • پات خنک کاری

  شرکت Mesens ترکیه با ارایه پات خنک کاری (Condensate Pot) منطبق با استانداردهای جهانی، کیفیت بالا و قیمت پایین همچون دیگر محصولات این شرکت توانایی رقابت با برندهای معتبر جهانی…
 • سیفون-خنک-کننده-مسیر-مانومتر-فشار-گیج-فشار-محصولات-شرکت-Bass-Instruments-ترکیه-تامین-فروش-تجهیزات-ابزار-دقیق-راهبران-صنعت-ارس.jpg

  سیفون

  شرکت Mesens ترکیه با ارایه سیفون منطبق با استانداردهای جهانی، کیفیت بالا و قیمت پایین همچون دیگر محصولات این شرکت توانایی رقابت با برندهای معتبر جهانی را دارد. این محصول…
 • MPS.AK_.03-شیر-اطمینان-فشار-محصولات-شرکت-Bass-Instruments-ترکیه-تامین-فروش-تجهیزات-ابزار-دقیق-راهبران-صنعت-ارس.jpg

  شیر اطمینان

  شرکت Mesens ترکیه با ارایه شیر اطمینان MPS.AK.03 منطبق با استانداردهای جهانی، کیفیت بالا و قیمت پایین همچون دیگر محصولات این شرکت توانایی رقابت با برندهای معتبر جهانی را دارد.…
 • منی-فولد-پنج-شیره-ترانسمیتر-فشار-محصولات-شرکت-Bass-Instruments-ترکیه-تامین-فروش-تجهیزات-ابزار-دقیق-راهبران-صنعت-ارس.jpg

  شیر منیفولد پنج راهه

  شرکت Mesens ترکیه با ارایه منیفولد 5 راهه منطبق با استانداردهای جهانی، کیفیت بالا و قیمت پایین همچون دیگر محصولات این شرکت توانایی رقابت با برندهای معتبر جهانی را دارد.…
 • منی-فولد-دو-شیره-ترانسمیتر-فشار-محصولات-شرکت-Bass-Instruments-ترکیه-تامین-فروش-تجهیزات-ابزار-دقیق-راهبران-صنعت-ارس.jpg

  شیر منیفولد دو راهه

  شرکت Mesens ترکیه با ارایه منیفولد 2 راهه منطبق با استانداردهای جهانی، کیفیت بالا و قیمت پایین همچون دیگر محصولات این شرکت توانایی رقابت با برندهای معتبر جهانی را دارد.…
 • منی-فولد-سه-شیره-ترانسمیتر-فشار-محصولات-شرکت-Bass-Instruments-ترکیه-تامین-فروش-تجهیزات-ابزار-دقیق-راهبران-صنعت-ارس.jpg

  شیر منیفولد سه شیره

  شرکت Mesens ترکیه با ارایه منیفولد 5 راهه منطبق با استانداردهای جهانی، کیفیت بالا و قیمت پایین همچون دیگر محصولات این شرکت توانایی رقابت با برندهای معتبر جهانی را دارد.…
 • نمایشگر دیجیتال لوپ فشار

  شرکت Mesens ترکیه با ارایه نمایشگر ترانسمیتر MPS.AK.04 منطبق با استانداردهای جهانی، کیفیت بالا و قیمت پایین همچون دیگر محصولات این شرکت توانایی رقابت با برندهای معتبر جهانی را دارد.…
 • SC441-تجهیزات-جانبی-نمایشگر-دیجیتالی-ویژه-نصب-بر-روی-پنل-محصولات-شرکت-Bass-Instruments-ترکیه-تامین-فروش-تجهیزات-ابزار-دقیق-راهبران-صنعت-ارس.jpg

  نمایشگر دیجیتالی ویژه نصب بر روی پنل

  شرکت Mesens ترکیه با ارایه کنترلر SC441 منطبق با استانداردهای جهانی، کیفیت بالا و قیمت پایین همچون دیگر محصولات این شرکت توانایی رقابت با برندهای معتبر جهانی را دارد. این…