مانومتر دیافراگم دار

 • PDT103-مانومتر-دیافراگم-دار-مامنومتر-محصولات-مربوط-فشار-محصولات-شرکت-Bass-Instruments-ترکیه-تامین-فروش-تجهیزات-ابزار-دقیق-راهبران-صنعت-ارس.jpg

  گیج فشار دیافراگم دار

  شرکت Mesens ترکیه با ارایه فشارسنج PDT103 منطبق با استانداردهای جهانی، کیفیت بالا و قیمت پایین همچون دیگر محصولات این شرکت توانایی رقابت با برندهای معتبر جهانی را دارد. این…
 • PDT105-مانومتر-دیافراگم-دار-مامنومتر-محصولات-مربوط-فشار-محصولات-شرکت-Bass-Instruments-ترکیه-تامین-فروش-تجهیزات-ابزار-دقیق-راهبران-صنعت-ارس.jpg

  گیج فشار دیافراگم دار

  شرکت Bass Instruments ترکیه با ارایه فشارسنج PDT105 منطبق با استانداردهای جهانی، کیفیت بالا و قیمت پایین همچون دیگر محصولات این شرکت توانایی رقابت با برندهای معتبر جهانی را دارد.…
 • PDT106-مانومتر-دیافراگم-دار-مامنومتر-محصولات-مربوط-فشار-محصولات-شرکت-Bass-Instruments-ترکیه-تامین-فروش-تجهیزات-ابزار-دقیق-راهبران-صنعت-ارس.jpg

  گیج فشار دیافراگم دار

  شرکت Mesens ترکیه با ارایه فشارسنج PDT106 منطبق با استانداردهای جهانی، کیفیت بالا و قیمت پایین همچون دیگر محصولات این شرکت توانایی رقابت با برندهای معتبر جهانی را دارد. با توجه…
 • PDT110-مانومتر-دیافراگم-دار-مامنومتر-محصولات-مربوط-فشار-محصولات-شرکت-Bass-Instruments-ترکیه-تامین-فروش-تجهیزات-ابزار-دقیق-راهبران-صنعت-ارس.jpg

  گیج فشار دیافراگم دار

  شرکت Mesens ترکیه با ارایه فشارسنج PDT110 منطبق با استانداردهای جهانی، کیفیت بالا و قیمت پایین همچون دیگر محصولات این شرکت توانایی رقابت با برندهای معتبر جهانی را دارد. با…
 • گیج فشار دیافراگم دار با بدنه پلاستیکی

  شرکت Mesens ترکیه با ارایه فشارسنج PDT132 منطبق با استانداردهای جهانی، کیفیت بالا و قیمت پایین همچون دیگر محصولات این شرکت توانایی رقابت با برندهای معتبر جهانی را دارد. این…
 • گیج فشار دیافراگم دار با بدنه پلی پروپیلن

  شرکت Mesens ترکیه با ارایه فشارسنج PGF منطبق با استانداردهای جهانی، کیفیت بالا و قیمت پایین همچون دیگر محصولات این شرکت توانایی رقابت با برندهای معتبر جهانی را دارد. این…
 • PDT121-مانومتر-دیافراگم-دار-فلنج-دار-گیج-فشار-محصولات-مربوط-فشار-محصولات-شرکت-Bass-Instruments-ترکیه-تامین-فروش-تجهیزات-ابزار-دقیق-راهبران-صنعت-ارس.jpg

  گیج فشار دیافراگم دار فلنجی

  شرکت Mesens ترکیه با ارایه فشارسنج PDT121 منطبق با استانداردهای جهانی، کیفیت بالا و قیمت پایین همچون دیگر محصولات این شرکت توانایی رقابت با برندهای معتبر جهانی را دارد. با…
 • PDT127-مانومتر-دیافراگم-دار-فلنج-دار-گیج-فشار-محصولات-مربوط-فشار-محصولات-شرکت-Bass-Instruments-ترکیه-تامین-فروش-تجهیزات-ابزار-دقیق-راهبران-صنعت-ارس.jpg

  گیج فشار دیافراگم دار فلنجی

  شرکت Mesens ترکیه با ارایه فشارسنج PDT127 منطبق با استانداردهای جهانی، کیفیت بالا و قیمت پایین همچون دیگر محصولات این شرکت توانایی رقابت با برندهای معتبر جهانی را دارد. اتصالات…
 • PDT140-مانومتر-دیافراگم-دار-فلنج-دار-گیج-فشار-محصولات-مربوط-فشار-محصولات-شرکت-Bass-Instruments-ترکیه-تامین-فروش-تجهیزات-ابزار-دقیق-راهبران-صنعت-ارس.jpg

  گیج فشار دیافراگم دار فلنجی

  شرکت Mesens ترکیه با ارایه فشارسنج PDT127 منطبق با استانداردهای جهانی، کیفیت بالا و قیمت پایین همچون دیگر محصولات این شرکت توانایی رقابت با برندهای معتبر جهانی را دارد. اتصالات…