سویچ فشار

 • سویچ فشار

  شرکت Bass Instruments ترکیه با ارایه سوییچ فشار PS-W منطبق با استانداردهای جهانی، کیفیت بالا و قیمت پایین همچون دیگر محصولات این شرکت توانایی رقابت با برندهای معتبر جهانی را…
 • سویچ فشار الکترونیکی

  شرکت Mesens ترکیه با ارایه سوییچ فشار الکترونیکی MPE منطبق با استانداردهای جهانی، کیفیت بالا و قیمت پایین همچون دیگر محصولات این شرکت توانایی رقابت با برندهای معتبر جهانی را…
 • سویچ فشار تفاضلی

  شرکت Bass Instruments ترکیه با ارایه سوییچ فشار ضد انفجار DPS منطبق با استانداردهای جهانی، کیفیت بالا و قیمت پایین همچون دیگر محصولات این شرکت توانایی رقابت با برندهای معتبر…
 • سویچ فشار تفاضلی ضد انفجار

  شرکت Bass Instruments ترکیه با ارایه سوییچ فشار ضد انفجار DPS-X منطبق با استانداردهای جهانی، کیفیت بالا و قیمت پایین همچون دیگر محصولات این شرکت توانایی رقابت با برندهای معتبر…
 • سویچ فشار ضد انفجار

  شرکت Bass Instruments ترکیه با ارایه سوییچ فشار ضد انفجار PS-X منطبق با استانداردهای جهانی، کیفیت بالا و قیمت پایین همچون دیگر محصولات این شرکت توانایی رقابت با برندهای معتبر…
 • سویچ فشار مینیاتوری

  شرکت Bass Instruments ترکیه با ارایه سوییچ فشار مینیاتوری PC منطبق با استانداردهای جهانی، کیفیت بالا و قیمت پایین همچون دیگر محصولات این شرکت توانایی رقابت با برندهای معتبر جهانی…