ترانسمیتر فشار

 • ترانسمیتر فشار

  شرکت Mesens ترکیه با ارایه ترانسمیتر فشار MPS300 منطبق با استانداردهای جهانی، کیفیت بالا و قیمت پایین همچون دیگر محصولات این شرکت توانایی رقابت با برندهای معتبر جهانی را دارد.…
 • ترانسمیتر فشار با زمان پاسخگویی بالا

  شرکت Mesens ترکیه با ارایه ترانسمیتر فشار MPS500 منطبق با استانداردهای جهانی، کیفیت بالا و قیمت پایین همچون دیگر محصولات این شرکت توانایی رقابت با برندهای معتبر جهانی را دارد.…
 • ترانسمیتر فشار تفاضلی

  شرکت Mesens ترکیه با ارایه ترانسمیتر فشار تفاضلی MPS550 منطبق با استانداردهای جهانی، کیفیت بالا و قیمت پایین همچون دیگر محصولات این شرکت توانایی رقابت با برندهای معتبر جهانی را…
 • ترانسمیتر فشار تفاضلی ویژه سیستم های تهویه هوا

  شرکت Mesens ترکیه با ارایه ترانسمیتر فشار MPS590 منطبق با استانداردهای جهانی، کیفیت بالا و قیمت پایین همچون دیگر محصولات این شرکت توانایی رقابت با برندهای معتبر جهانی را دارد.…
 • ترانسمیتر فشار دیافراگم دار

  شرکت Mesens ترکیه با ارایه ترانسمیتر فشار MPS510 منطبق با استانداردهای جهانی، کیفیت بالا و قیمت پایین همچون دیگر محصولات این شرکت توانایی رقابت با برندهای معتبر جهانی را دارد.…
 • ترانسمیتر فشار ضد انفجار

  شرکت Mesens ترکیه با ارایه ترانسمیتر فشار MPS540 منطبق با استانداردهای جهانی، کیفیت بالا و قیمت پایین همچون دیگر محصولات این شرکت توانایی رقابت با برندهای معتبر جهانی را دارد.…
 • ترانسمیتر فشار قلمی

  شرکت Mesens ترکیه با ارایه ترانسمیتر فشار MPS520 منطبق با استانداردهای جهانی، کیفیت بالا و قیمت پایین همچون دیگر محصولات این شرکت توانایی رقابت با برندهای معتبر جهانی را دارد.…
 • ترانسمیتر فشار هوشمند

  شرکت Mesens ترکیه با ارایه ترانسمیتر فشار سری MPS600 منطبق با استانداردهای جهانی، کیفیت بالا و قیمت پایین همچون دیگر محصولات این شرکت توانایی رقابت با برندهای معتبر جهانی را…
 • ترانسمیتر فشار ویژه مایعات چسبناک و کثیف

  شرکتMesens ترکیه با ارایه ترانسمیتر فشار MPS530 منطبق با استانداردهای جهانی، کیفیت بالا و قیمت پایین همچون دیگر محصولات این شرکت توانایی رقابت با برندهای معتبر جهانی را دارد. این…